Hóa đơn sữa Bầu …

đăng vài hóa đơn sữa bầu để bà con xem phân biệt với hàng công..