cháo nhật từ ăn dặm đến lớn, rắc cơm các vị và ruốc cá hồi, gà , nấm