Mã vạch Barcode

Barcode là gì? Là một dạng mã vạch bao gồm các chữ số mang thông tin về sản phẩm như: Nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra… Mỗi sản phẩm chỉ mang 1 barcode duy nhất mà không bao giờ thay đổi.
Barcode có 2 chuẩn thông dụng: Chuẩn UPC-A và chuẩn EAN
– Chuẩn UPC-A: Nếu các mặt hàng có barcode chuẩn UPC-A là hàng Mỹ 100% vì chuẩn này dành riêng cho thị trường Canada và Mỹ.
– Chuẩn EAN: Đây là chuẩn được dùng cho toàn bộ thị trường còn lại như Châu Âu, Châu Á và nhiều quốc gia khác. Bạn nên dựa vào bảng sau để xác định:

– Mã vạch UPC-A (Universal Product Code) hay EAN.UCC-12 là loại mã vạch sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) cho đến hiện nay, mặc dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 người ta đã bắt đầu chuyển sang sử dụng EAN-13 để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Ở Bắc Mỹ và Canada, tất cả các sản phẩm buôn bán lẻ đều phải có UPC-A. Mã số trên sản phẩm được mã hoá bằng UPC-A được chia làm 2 phần mà máy quét mã vạch có thể quét độc lập.
+ Phần bắt buộc và độc nhất, có tính pháp lý là mã số của nhà sản xuất. Doanh nghiệp phải xin phép được cấp mã này ở tổ chức UCC (Uniform Code Council). Mã số này là độc nhất và từ lúc được cấp, tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp này đều phải có mã UPC trong đó có chứa mã doanh nghiệp (VD:75678). Khi cần truy cứu thông tin của sản phẩm, chỉ cần biết được 5 con số này là có thể biết được xuất xứ của sản phẩm : nó nằm ở đâu ? Hoa kỳ hay Canada ? tên công ty là gì ? Đây chính là trở ngại của mã UPC vì nó chỉ lưu hành được ở Bắc Mỹ.
Con số 0 đứng trước mã số công ty (75678) biểu thị rằng đây là sản phẩm thông dụng trên thị trường. Vì lẽ các sản phẩm thông dụng trên thị trường có rất nhiều nên không thể cứ mỗi sản phẩm là 1 con số được nên UCC qui định con số 0 là dành cho những sản phẩm chung chung và ngoài con số 0 ra, UCC còn chỉ định thêm con số 6 và 7 cũng dành cho các mặt hàng chung chung. Nếu đây là con số 3, thì người ta hiểu ngay đó là sản phẩm về thuốc men, y tế v.v… Ký số đầu tiên của mã UPC được gọi là ký số hệ thống số (Number system digit).
+ Phần tùy ý cho công ty sử dụng để gán cho sản phẩm của mình mà không cần phải hỏi ý kiến của UCC.Vì nhà sản xuất thường chế tạo nhiều sản phẩm nên mỗi loại sản phẩm của họ cần phải được gán 1 mã số để họ quản lý. Và mã số đó chính là mã số này với điều kiện mã này không được trùng lặp với mã công ty của họ và phải độc nhất cho mỗi sản phẩm của họ.
UPC-A đầu tiên được thiết kế để sử dụng trong ngành thực phẩm (xem Lịch sử barcode) nhưng sau đó chính phủ Hoa kỳ ứng dụng nó cho các sản phẩm buôn bán lẻ, lưu thông trên thị trường với mục đích theo dõi sản phẩm và tính tiền trong bán lẻ

– Mã vạch EAN-13
EAN-13: Là bước cải tiến của UPC-A, nó là chuẩn trong loạt mã EAN. Bằng cách thêm 1 ký số nữa vào trong 12 ký số của UPC-A, người ta đã tạo ra mã EAN-13. Chính vì nó xuất phát từ UPC-A nên khi mã hoá EAN-13 bằng 12 ký số, ký hiệu thu được sẽ giống hệt như ký hiệu của UPC-A cũng mã hoá cùng 12 ký số đó như ta thấy ở hình bên trên. Tuy nhiên mã EAN-13 được cấu thành bởi 13 con số nên khi mã hoá thiếu, nó sẽ tự động thêm các con số 0 đứng trước dãy số cần mã hoá sao cho đủ 12 con số rồi cuối cùng phần mềm sẽ tính toán để chèn vào con số thứ 13 là ký số kiểm tra ở cuối cùng của dãy số. Chính vì vậy 0 75678 16412 5 của UPC sẽ trở thành 00 75678 16412 5 của EAN. Và như vậy khi chuyển từ mã UPC-A qua mã EAN-13 cũng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ ý nghĩa của ký số hệ thống số. Toàn bộ các ký số hệ thống số trong mã UPC sẽ được chuyển đổi thành mã quốc gia Hoa kỳ và Canada trong mã EAN (từ 00 – 13)
Chính vì lẽ này, người ta nói EAN-13 chính là “Superset” của UPC-A. Điều này có nghĩa là ta có thể chuyển từ UPC -> EAN, nhưng điều ngược lại sẽ không đúng vì EAN-13 mã hoá đến 13 con số, nếu chuyển đổi ngược lại thành UPC-A chỉ có 12 con số thì mã số của công ty và mã của sản phẩm sẽ bị sai lệch.